Tags

20120427-140448.jpg
De der har læst med et stykke tid ved jeg er stor forbruger af neglelak – elsker smukke farverige negle! I dag har jeg leget med udtrykket og været en del mere kreativ end jeg plejer og det var super nemt – selvom jeg indrømmet brugte flere forsøg, da det kom til den højre hånd, men gør man ikke altid det?
Du skal til en omgang smokey french nails bruge en eller to lakker – en til bund og en til top – en mørk øjnskygge og en pensel du ikke er ked af får lakrester i!
Du skal lave en negl af gangen, da resultatet kun lykkes hvis man arbejder vådt i vådt. Start med den lyse bund, som bruges til at fæstne øjnskygge støvet i. Derefter putter du godt med øjnskygge på penslen og dupper det forsigtigt på negletippen i den ønskede form. Slut med et lag lak mere, for at kapsle støvet inde og få et smokey look. Pas på ikke at trykke for hårdt hen over støvet, da det så sætter sig i penslen og laver striber ved næste strøg – med mindre du ønsker denne effekt selvfølgelig – for det er bare med at være kreativ! Har allerede selv flere variationsideer! Husk parpir under, for som du kan se grisser det lidt – okay meget!

Anne K

Those who have read the blog in a while knows I’m a big consumer of nail polish – love beautiful colorful nails! Today I played with the expression and I’ve been a lot more creative than usual and it was super easy – even though I spent several attempts when it came to the right hand, but don’t you always?
For a pair of smokey french nails you need one or two varnishes – one for the bottom and one for the top – a dark eyeshadow and a brush you’re not sad about will get lacquer residue in!
You must make one nail at a time when the result only succeed if you work wet in wet. Starting with the light primer, which is used for attaching the eyeshadow dust. Then, put lots of eyeshadow on the brush and then ferrules it gently on the tip of the nail in the desired shape. End with a layer of varnish more, to encapsulate the dust inside and get a smokey look. Be careful not to press too hard over the dust as it sticks in to the varnish brush and make stripes at the next street – unless you want this effect, of course – cause it is just to be creative! I already have even more variation ideas! Remember parpir below, because as you can see it stains it a little – okay a lot!

I used: Make Up Stores varnishes, Paris for the bottom and mat top coat for sealing. Make Up Store eyeshadow in colour Tuch on the nail tip.

Reklamer